Wystąpienia publiczne

Wystąpienia Publiczne

Cele szkolenia

• Poznanie charakterystyki wystąpień publicznych

• Nabycie umiejętności publicznego prezentowania temat wg planu

• Nabycie umiejętności panowania nad własnymi emocjami i audytorium

• Poznanie metod redukcji stresu podczas wystąpień publicznych

• Nabycie umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku i dopasowania go do okoliczności i audytorium

• Zdobycie wiedzy na temat struktury prezentacji

• Nabycie praktycznych umiejętności panowania nad dyskusją i obrony swoich argumentów

• Zdobycie wiedza na temat umiejętnego korzystania z pomocy audiowizualnych podczas wystąpień (PPT)

• Nabycie umiejętności utrzymywanie zainteresowania słuchaczy

• Nauczenie się radzenia sobie z trudnymi pytaniami

 

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

• Zdobędą wiedzę dotyczącą pozytywnej autoprezentacji

• Będą potrafili radzić sobie ze stresem podczas wystąpień

• Będą stosować metody dyplomacji słownej

• Nauczą się umiejętności panowania nad dyskusją

• Będą posiadali wiedzę na temat struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania

Program szkolenia

1) Prezentacja i wystąpienia publiczne

• Ja jako prezenter – autodiagnoza

* Elementy kluczowe w byciu dobrym prezenterem

2) Prawidłowa konstrukcja prezentacji 

• Kluczowe cele prezentacji

• Przygotowywanie prezentacji

• Struktura prezentacji

• W jakiej kolejności przekazywać treść, aby skutecznie oddziaływać na słuchaczy?

• Pomoce audiowizualne – jak z nich korzystać

• Najczęstsze błędy w prezentacjach i jak ich unikać

3) Tworzenie argumentacji do wystąpień

• Struktura i ocena argumentu

• Język perswazji w wystąpieniach

• Wybór argumentacji i dobór języka w zależności od predyspozycji słuchaczy i formy prezentacji

• Konstruowanie kontrargumentów

4) Autoprezentacja i pierwsze wrażenie

• Mowa ciała

• Etykieta ubioru profesjonalnego mówcy – jak dopasować ubiór do osobowości, audytorium i okoliczności wystąpienia?

• Czynniki werbalne i niewerbalne w wystąpieniach publicznych

• Spójność przekazu werbalnego i niewerbalnego

• Techniki budowania pewności siebie

5) Rola prezentera – przełamywanie barier

• Techniki i metody prowadzenia skutecznej prezentacji

• Metody wzbudzenia zainteresowania u słuchaczy i współtworzenia wystąpienia

• Jak mówić do audytorium, aby zostać dobrze zrozumianym – subiektywizm

• Perswazja i techniki manipulacji

• Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania

6) By mówić ciekawie i przekonująco

• Jakich argumentów używać

• Jak zdobyć zaufanie i przychylność słuchaczy

• Jak dopasować przekaz do słuchaczy

• Zwroty osłabiające kontakt ze słuchaczami

• Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania

7) Praca z głosem i oddechem 

• Rozgrzewka mówcy

• Ćwiczenia dykcyjne

• Lingwołamki

• Praca nad intonacją

• Ćwiczenia oddechowe

• Jak dbać o głos i jego higienę

8) Sztuka panowania nad dyskusją 

• Zwroty pomagające panować nad dyskusją

• Jak zapobiegać i bronić się przed atakami audytorium

• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik

• Typy słuchaczy i audytorium

• Odpowiadania na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami słuchaczy

• Wybór modelu prezentacji do audytorium i okoliczności wystąpienia

• Techniki panowania nad dyskusją

• Zasady postępowania z trudnym audytorium

9) Oswajanie tremy i stresu

• Analiza źródeł stresu

• Radzenie sobie z własnymi emocjami i stresem

• Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed wystąpieniem publicznym

• Ćwiczenia oddechowe redukujące stres

• Wizualizacja antystresowa

• Metody redukcji stresu podczas wystąpienia publicznego

10) Podsumowanie 

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.

    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.