Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie uwarunkowań skutecznej współpracy
 • Nabycie umiejętności współpracy Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat budowania zespołu
 • Poprawa umiejętności skutecznej organizacji pracy zespołu
 • Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się
 • Zdobycie umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych Poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów
 • Zapoznanie się z zasadami przewodzenia zespołem
 • Nabycie wiedzy dotyczącej faz przez jakie przechodzą zespoły, aby osiągnąć pełną dojrzałość

KORZYŚCI

W trakcie szkolenie uczestnicy:

• Uświadomią sobie istotę pracy zespołowej

• Uświadomią sobie wzajemną współzależność wszystkich członków zespołu

• Uświadomią sobie misję zespołu

• Nauczą się wzmacniać współpracę poprzez poprawę komunikacji

• Nauczą się uzgadniać i wprowadzać zasady pracy w zespole

• Nauczą się diagnozować rodzaj i fazę konfliktów występujących w zespole

• Nauczą się zapobiegać konfliktom pomiędzy członkami zespołu

• Zapoznają się z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu

• Nauczą się zespołowo rozwiązywać problemy

• Zaplanują działania jakie podejmą w najbliższym czasie, aby umocnić pracę zespołów

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1) Co to jest zespół?

• Warunki istnienia zespołu

• Cechy efektywnego zespołu

• Wspólna diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć?

2) Dynamika zespołu

• Fazy rozwoju zespołu

• Jak wspomagać rozwój zespołu?

• Role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych (podejście M. Belbin)

• Jakie role ułatwiają, a jakie utrudniają współpracę?

 

3) Efektywność zespołu

• Warunki efektywności w działaniu grupowym (Belbin)

• Synergia pracy zespołu

• Wspólna wizja i cele

• Metody stymulowanie efektywności pracy zespołowej

• Zwiększanie twórczego potencjału zespołu

• Kiedy praca zespołowa uskrzydla, a kiedy demotywuje?

 

4) Komunikacja zespołowa

• Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu

• Struktury komunikacyjne

• Bariery w komunikacji i ich eliminowanie (metoda lejka komunikacyjnego)

• Jak unikać napięć i nieporozumień

• Jak w pełni wykorzystywać istniejące kanały przepływu informacji?

• Zasady skutecznej komunikacji w zespole

• Aktywne słuchanie

• Style komunikowania się

• Komunikacja w organizacji

 

5) Normy i zasady współpracy

• Czym są normy zespołowe?

• Jak ustalać wspólne zasady?

• Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?

• Warunki efektywnej współpracy

 

6) Relacje w zespole

• Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachowania w zespole

• Konformizm i typy wpływu społecznego

• Nastawienie kooperacyjne i rywalizacyjne

• Współdziałanie

• Jak rozwiązywać konflikty w zespole? (teoria uszczypnięć Scherer)

• Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole

• Działania, które podnoszą skuteczność zespołu

• Relacje między członkami zespołu

• Integracja zespołu a efektywność pracy

 

7) Zespołowe rozwiązywanie problemów

• Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów

• Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych

• Style rozwiązywania konfliktów

• Technika metaplanu w zespołowym rozwiazywaniu problemów

 

8) Role i zadania lidera grupy

• Umiejętności lidera

• Motywowanie do efektywnej pracy grupowej

• Organizacja pracy grupowej

• Diagnoza procesów zachodzących w grupie

• Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów zespołowych

 

9) Grupowe podejmowanie decyzji

• Procesy podejmowania decyzji

• Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe

• Organizacja grupowego podejmowania decyzji

• Samoocena pracy grupy

 

10) Podsumowanie

 

 

METODOLOGIA

Szkolenie będzie warsztatem kształtującym praktyczne umiejętności.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


  Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
  Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.