Ocena 360 stopni


OCENA 360 STOPNI

Świadczymy usługi z działu HR, które skierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. W powyższym zakresie oferujemy szkolenia z takich metod, jak: Ocena 360 stopni – Narzędzie umożliwiające ocenę pracownika za pomocą ankiety przeprowadzanej wśród osób z otoczenia pracownika.