Trenerzy


Poznaj naszych trenerów

Nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą szkolenia z zakresu rozwoju osobistego (coaching, mentoring, doradztwo), doradztwa biznesowego oraz dla działów HR.


Rałał Leśniewski
Rałał Leśniewski
Trener

Trener, konsultant. Od 2003 roku zajmuje się szkoleniami handlowymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: negocjacje handlowe, sprzedaż, obsługa klienta, perswazja, zarządzanie konfliktem, komunikacja, praca w zespole, motywowanie, zarządzanie zespołem. Jego wieloletnie doświadczenie handlowe i menedżerskie /między innymi na stanowisku kierownika sprzedaży Honda Poland/, doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz ambicja do osiągania wyznaczonych celów wpłynęły na jego efektywność trenerską.

Ariadna Leśniewska
Ariadna Leśniewska
Trener

Doskonalenie umiejętności menedżerskich, trening trenerów, wystąpienia publiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, komunikacja wewnętrzna….

Katarzyna Romanowicz
Katarzyna Romanowicz
Trener

Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. W pracy szkoleniowej elastycznie wykorzystuje metody poznane zarówno podczas wielu lat kształcenia się w zawodzie, jak i w trakcie zdobywania bogatego doświadczenia – na rozmaitych salach szkoleniowych przepracowała ponad 2400 godzin, a jej wcześniejsza 5-cio letnia  kariera obejmowała pracę w obsłudze klienta, sprzedaży i badaniach rynku.  Za udane uważa takie szkolenie, którego efektem jest sukces we wprowadzeniu planowanej zmiany.

Anna Malińska – Łagudza
Anna Malińska – Łagudza
Trener

Od 2002 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych,  prowadząc szkolenia i konsultacje zarówno dla sektora MSP jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Piotr Zdaniewicz
Piotr Zdaniewicz
Trener

Prowadzi szkolenia od 2009 roku (ponad 1500 godzin szkoleniowych). Od 1997 r.  właściciel Prime – Biuro Usług Biznesowych

Jolanta Uran- Gędłek
Jolanta Uran- Gędłek
Trener

Od 2000 roku  prowadzi szkolenia z komunikacji, zarządzania kompetencjami i ocenami pracowniczymi oraz rozwojem kompetencji pracowniczych, zarządzania zmianą i wiekiem w organizacji.
Prowadzi wykłady i zajęcia na studiach podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, organizowanych przez Training Partners i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, oraz kilku innych śląskich uczelniach.

Marcin Staszewski
Marcin Staszewski
Trener

Coach pracujący wg standardów ICF (od 2009) , Trener umiejętności interpersonalnych  (od 2006), Asesor AC/DC, konsultant audytów personalnych i oceny pracowników (od 2010)

Wojciech Walla
Wojciech Walla
Trener

Trener  z czternastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Atutem jest osiem lat realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych branż agd, rtv, sprzedaży bezpośredniej i innych. Kluczowe kompetencje obejmują: badanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń, doradztwo zawodowe, prowadzenie szkoleń grupowych.

Agnieszka Kotucz
Agnieszka Kotucz
Trener

Od 2004 roku prowadzi szkolenia i doradztwo. Swoje szkolenia przygotowuje w formie praktycznych warsztatów, które z jednej strony pozwalają uczestnikom na poznanie nowych narzędzi i metod pracy, a z drugiej na dopasowanie tych narzędzi do własnych doświadczeń i przedstawienie i wykorzystanie w praktyce dobrych praktyk. Przeprowadziła ok. 300 dni szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.

Piotr Pudło
Piotr Pudło
Trener

Szkolenia i doradztwo prowadzi od 2000 rozpoczynając swoje doświadczenia trenerskie jako student psychologii w pracy z trudną młodzieżą. Następnie zajmuje się w swojej pracy głównie problematyką związaną z rynkiem pracy i środowiskiem pracy zawodowej. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacji jak również w pracy z osobami poszukującymi pracy czy bezrobotnymi. Dzięki szerokiemu zrozumieniu całego środowiska związanego z pracą ma szerokie podejście do problematyki pracy i jej efektywności. Posiadane doświadczenie zawodowe to również w dużej mierze praca naukowa i badawcza, zogniskowana wokół efektywności pracowniczej i pracy zespołowej, a następnie implementacja empirycznie zweryfikowanych teorii, założeń i metod w środowisku pracy.

Marek Romanowicz
Marek Romanowicz
Trener

Prowadzi szkolenia od 2001r. Szkoli głównie kadry kierownicze różnego szczebla. Ma za sobą już przepracowanych ponad 800 dni szkoleniowych. W swojej pracy koncentruje się na praktycznej stronie przekazywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności. Na szkoleniach korzysta z bardzo bogatego zasobu ćwiczeń, również o charakterze outdoor’owym.