Coaching


Coaching

Oferujemy coaching w oparciu o najnowsze metody i narzędzia coachingowe. Chcąc skorzystać z usług coachingu możesz zapoznać się z sylwetkami coachów i wybrać tego, z którym praca będzie dla Ciebie najlepsza. Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji. Podstawą coachingu jest partnerska relacja oraz zaufanie pomiędzy osobą szkoloną a coachem. Dlatego też nasza firma realizuje sesje coachingowe w zakresie coachingu nadrzędnego w celu rozwoju zawodowego, oraz coaching Eriksonowski skuteczny w rozwoju interpersonalnym i biznesowym. Praca coacha narzędziowego polega na obserwacji osoby coachowanej podczas wykonywania przez nią pracy, dostarczaniu jej informacji zwrotnej, planowaniu wraz z nią skutecznej strategii działania, a także wspieraniu jej w realizacji wspólnie wyznaczonych celów.