Mentoring


Mentoring

Proces polegający na wspomaganiu i stymulowaniu nauki i rozwoju zawodowego. Realizowany jest poprzez spotkania indywidualne i wymianę doświadczeń, wiedzy i narzędzi pomiędzy mentorem i klientem. Mentor skupia się na doskonaleniu działań i zachowań osoby radzącej się. Prezentowane przez niego zachowania są wzorem do naśladowania umożliwiającym rozwój poszczególnych kompetencji.

Mentoring prowadzony jest przez ekspertów-praktyków w danej dziedzinie.

 

Oferujemy mentoring kierowany do następujących grup zawodowych:

Mentoring trenerski – kierowany do trenerów biznesu i trenerów umiejętności osobistych. Polega na spotkaniach indywidualnych, wsparciu w tworzeniu programów szkoleń, superwizji, informacji zwrotnej, ćwiczeniu konkretnych umiejętności i dostarczaniu wiedzy praktycznej dla trenera biorącego udział w mentoringu

Mentoring sprzedażowy – wsparcie dla pracowników sprzedaży, które będzie realizowane poprzez wyjazdy do klientów, analizę spotkań, dostarczaniu informacji zwrotnych, narzędzi usprawniających działanie klienta, uczenie nowych technik.

Mentoring mediacyjny – kierowany do mentorów i osób stosujących narzędzia mediacyjne w swojej pracy (dyrektorzy, kierownicy, pracownicy HR). Opiera się na spotkaniach indywidualnych, analizie dotychczasowych trudności, wymianie wiedzy, ćwiczeniu nowych umiejętności, informacji zwrotniej.