Projekty realizowane

PROJEKTY REALIZOWANE

Projekt „Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia” to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród 396 osób pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.

W projekcie oferujemy szkolenia z zakresu:

 • zarządzania zespołem, obsługi pacjenta oraz komunikacji
  (szkolenia: ,,Profesjonalna obsługa pacjenta” -20h, ,,Skuteczna komunikacja wewnętrzna”- 8 h, ,,Zarządzanie zespołem pracowników w służbie zdrowia”- 8 h, ,,Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w pracy w sektorze medycznym” -16 h)
 • rozwoju zdolności analitycznych
  (szkolenie ,,Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia” w wymiarze od 4h do 8 h w zależności o gr. docelowej)
 • audytu wewnętrznego
  (szkolenie ,,Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia” w wymiarze 4 h)
 •  działań antykorupcyjnych
  (szkolenie ,,Zachowanie w sytuacjach korupcyjnych” w wymiarze 4 h)
 • zagadnień prawnych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentacji medycznej oraz odpowiedzialności cywilnej za błędy
  (szkolenie ,,Prawo w medycynie” w wymiarze 8 h)

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • pracowników administracyjnych mających kontakt z pacjentem np. rejestratorki/rejestratorzy;
 • pracowników pionów administracyjnych nie mających kontaktu z pacjentem;
 • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi;
 • kadrę medyczną posiadającą w zakresie obowiązków funkcje administracyjne (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.);
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych oraz NFZ.

Informację o rozpoczęciu rekrutacji podamy w lipcu 2017.

Efekty projektu:

Wsparcie pracowników podmiotów leczniczych doprowadzi do na poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Nastąpi to dzięki:

 • wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych niezbędnych w procesie zarządzania zespołem w służbie zdrowia
 • lepszemu zarządzaniu pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania
 • uświadomieniu roli pozytywnego nastawienia do pacjenta w jego obsłudze
 • utrwaleniu pozytywnych wzorców w przypadku wystąpienia zjawisk etycznie wątpliwych (korupcyjnych)
 • wypracowaniu zachowań w przypadku znalezienia się w sytuacji korupcyjnej
 • usprawnieniu zarządzania dokumentacją (w tym zwłaszcza medyczną)
 • uświadomieniu praw pacjenta i jego rodziny w dostępie do dokumentacji medycznej oraz przekazywaniu informacji o wzorcowym prowadzeniu dokumentacji medycznej
 • uświadomieniu korzyści z rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób bezpośredni, otwarty i nastawiony na rozwiązanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 835 473,50 zł, natomiast kwota dofinansowania – 810 409,26 zł.