Piotr Pudło

Piotr Pudło

Trener

• Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca doktorska dotyczy uwarunkowań efektywności wykonywania zadań w zespołach zadaniowych
• Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychologia;  specjalizacja: Doradztwo Zawodowe i Doradztwo Personalne, Interakcje społeczne w organizacji
• Certyfikowany trener Ról Zespołowych wg Mereditha Belbina, Certyfikat Belbin Associates;
• Practitioner in the Art of NLP oraz m.in. szkolenia:
• Skills Training Programme, Global Opportunities Fund,
• Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej (Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów), Instytut Terapii Gestalt w Krakowie

 

SPECJALIZACJA TRENERSKA:
• Budowanie i rozwój zespołów pracowniczych
• Praca zespołowa
• Grupowy trening integracyjny
• Kreatywność zespołowa

 

SPECJALIZACJA DORADCZA:
• Rekrutacja i selekcja
• Przebudowanie istniejących zespołów pracowniczych
• Opracowanie i wdrażanie metod diagnostycznych i selekcyjnych
• Badanie kompetencji zawodowych i potencjału pracowniczego

 

DOŚWIADCZENIE:
Szkolenia i doradztwo prowadzi od 2000 rozpoczynając swoje doświadczenia trenerskie jako student psychologii w pracy z trudną młodzieżą. Następnie zajmuje się w swojej pracy głównie problematyką związaną z rynkiem pracy i środowiskiem pracy zawodowej. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacji jak również w pracy z osobami poszukującymi pracy czy bezrobotnymi. Dzięki szerokiemu zrozumieniu całego środowiska związanego z pracą ma szerokie podejście do problematyki pracy i jej efektywności. Posiadane doświadczenie zawodowe to również w dużej mierze praca naukowa i badawcza, zogniskowana wokół efektywności pracowniczej i pracy zespołowej, a następnie implementacja empirycznie zweryfikowanych teorii, założeń i metod w środowisku pracy.

W swojej pracy stawia na innowacyjne rozwiązania oraz wypracowywanie własnych standardów i narzędzi pracy trenera-doradcy. Ważne jest dla niego indywidualne podejście do problemu a następnie dopasowanie najlepszych możliwych rozwiązań.

W pracy ważna jest dla niego radość uczestników kończących szkolenie wynikająca ze świadomości, że coś się zmieniło w ich życiu i że jest to dla nich dobre.

Czas wolny to czas poświęcony rodzinie w postaci m.in. licznych podróży oraz pasje sportowe polegające na zmaganiu się z żywiołami: ziemi, wody i powietrza (kolarstwo górskie, snowboarding, land/snowkiting, kite/windsurfing, żeglarstwo).

 

Do tej pory prowadził działania szkoleniowo – doradcze m.in. dla:

• Asseco Poland S.A.
• Caritas Polska
• Cellfast Sp. z o.o.
• Fundacja Bieszczadzka
• GlaxoSmithKline
• Kirchhoff Polska Sp z o.o.
• KRKA Polska Sp. z o.o
• Nobiles
• NSZZ “Solidarność”
• Państwowa Inspekcja Pracy

• Partners In Progress Sp. z o.o.
• Rafineria Nafty Jedlicze
• Real Sp. z o.o.
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
• Specjał Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie “Pro Carpathia”
• Uniwersytet Rzeszowski
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
• ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o.