Sztuka perswazji

Sztuka perswazji

Cele szkolenia

• Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów skutecznej komunikacji w kontaktach międzyludzkich

• Rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się  i przekonywania

• Nabycie umiejętności wpływania na decyzje innych

• Poznanie zalet i korzyści świadomego kreowania wizerunku

• Rozwijanie skuteczności w negocjacjach

• Zwiększenie wpływu uczestników na podejmowane decyzje zawodowe i życiowe.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• Nabędą umiejętność skutecznej komunikacji

• Zdobędą wiedzę na temat perswazji

• Rozwiną swe umiejętności negocjacyjne

• Będą potrafili skutecznie wpływać na zachowanie innych

Program szkolenia

1) Podstawy języka perswazji 

• Prawa perswazji

• Techniki perswazji

• Zasady wywierania wpływu na ludzi

• Myślenie ukierunkowane na cel

• Budowanie własnej skuteczności

2) Skuteczna komunikacja perswazyjna

• Style komunikowania się

• Komunikacja werbalna

• Niewerbalny wpływ

• Aktywne słuchanie

• Sztuka zadawania pytań kierujących

• Nie, ale, spróbuj, ponieważ – perswazyjne wytrychy

• Ukryte przekazy – implikacje i presupozycje

• Truizmy – by uzyskać zgodę

• Potęga wyobraźni – metafory i cytaty

• Wywieranie wpływu podczas rozmowy

3) Perswazja w reklamie i tekstach pisanych

• Tworzenie skutecznych przekazów

• Manipulacja przestrzenią, kolorem i formą

4) Sztuka wywierania wpływu w negocjacjach

• Style negocjacyjne a manipulacja i skuteczność

• Stosowanie poznanych technik podczas negocjacji zawodowych

• Stosowanie pytań metamodelowych w negocjacjach

• Neutralizowanie manipulacji – techniki obrony

5) Podsumowanie

 

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.

    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.