Skuteczna sprzedaż

Skuteczna sprzedaż

Skuteczna i efektywna sprzedaż w większości przypadków zależy od umiejętności i kompetencji sprzedawcy. Liczy się nie tylko znajomość produktu, umiejętność negocjacji i rozpoznania potrzeb klienta, ale i sprzedażowy savoir-vivre.

Nasze szkolenia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z techniką sprzedawania i oferowania produktów, w tym: skuteczna komunikacja podczas rozmowy telefonicznej i spotkania z klientem, prowadzenie i zamykanie procesu sprzedażowego oraz techniki utrzymania długofalowych relacji z klientami. Rozwój podstawowych elementów decydujących o sprzedaży produktu przy pełnej satysfakcji klienta to tylko niektóre z celów naszego szkolenia. Sprzedaż i praca z klientami wymaga szczególnego podejścia i kompetencji interpersonalnych. Podczas zajęć warsztatowych nasi trenerzy opowiedzą o niezbędnych narzędziach do realizacji celów sprzedażowych, przedstawią korzyści dla firmy i korzyści dla samych pracowników. Program szkolenia obejmuje m.in. takie elementy jak profesjonalna obsługa klienta, budowanie pozytywnych relacji, sprzedaż przez telefon, planowanie i organizowanie procesu sprzedażowego, skuteczne negocjacje i wiele innych. Nasze szkolenia oparte są na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Podczas warsztatów wykorzystujemy interaktywne techniki aktywizujące uczestników, m.in. burze mózgów, dyskusje i gry symulacyjne. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń nie tylko zdobywają cenne umiejętności, które pomagają w życiu zawodowym, ale i świetnie się przy tym bawią, a czas spędzony na szkoleniu to czysta przyjemność. Zapraszamy do współpracy!

 

Cele szkolenia

• Zdobycie umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta

• Nabycie umiejętności dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb klienta

• Zdobycie wiedzy na temat efektywnego realizowania procesu sprzedaży

• Nabycie umiejętności kreowania relacji interpersonalnych oraz handlowych z klientami

• Zdobycie umiejętność pozyskiwania klienta

• Nabycie wiedzy na temat etycznego podejścia do klienta

• Nabycie umiejętności zamykania sprzedaży

• Zdobycie umiejętności reagowania na zastrzeżenia

• Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych rozmów handlowych

 

Korzyści

Uczestnicy po przebytym szkoleniu:

• Będą rozpoznawać potrzeby klientów

• Zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na dopasowanie własnych zachowań do zachowań klienta

• Będą potrafili skutecznie komunikować się podczas rozmowy telefonicznej i spotkania z klientem

• Będą potrafili prowadzić i zamykać proces sprzedażowy

• Będą znali techniki nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem

Program szkolenia

1) Efektywny handlowiec 

• Cechy efektywnych handlowców

• Ja jako handlowiec

• Cele do osiągnięcia w pracy przedstawiciela handlowego

– Zasady określania celów

• Dopasowywanie się do różnych zachowań rozmówców

• Taktyki kupującego a taktyki sprzedającego

• Parafraza – sposób pozwalający na podsumowanie ustaleń

2) Czym jest profesjonalna obsługa klienta?

• Pozytywny język- pozytywna obsługa

• Nastawienie – klucz do sukcesu

• Profesjonalny pracownik

• Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy handlowej

3) Uświadomienie sobie potrzeb klienta

• Przyczyny dla których ludzie kupują

• Poznanie narzędzi pozwalających sprecyzować potrzeby klienta

• Czego konkretnie Panu trzeba? – potęga pytań

• „Co ja z tego będę miał?” – język korzyści

4) Budowanie relacji z klientem

• Skuteczna komunikacja

– Komunikaty niewerbalne

– Płapki komunikacji

– 3 najważniejsze kanały komunikacji międzyludzkiej

• Autoprezentacja w budowaniu relacji

• Techniki wywierania wpływu i zadawania pytań

• Trafne spostrzeganie i ocena innych

5) Sprzedaż przez telefon 

• Struktura rozmowy telefonicznej

• Zasady powitania, umiejętność nawiązania i podtrzymywania rozmowy

• Techniki wywierania pozytywnego wpływu

• Bariery psychologiczne w sprzedaży przez telefon

• Trudności rozmowy telefonicznej

• Błędy w rozmowach telefonicznych

6) Planowanie i organizowanie procesu sprzedaży w pracy przedstawiciela handlowego

• Ustalanie priorytetów i planowanie zgodnie z nimi pracy

• Zasada PARETO

• Zasada Eisenhowera

• „Okna sprzedażowe” – kiedy i w jakich porach rozmawiać z klientem telefonicznie oraz jak planować wizyty u klienta

7) Rozmowa handlowa

• Etapy rozmowy handlowej

• Język korzyści w sprzedaży

• Prezentacja oferty

• Błędy w obsłudze klienta

• Metody argumentacji cenowej

• Sterowanie przebiegiem kontaktu z klientem

8) Prezentacja oferty handlowej

• Skuteczne argumentowanie

• Wzmacnianie cech uznanych przez klienta za kluczowe

• Dopasowanie oferty do potrzeb klienta

• Techniki efektywnego sposobu sprzedaży

• Usuwanie wątpliwości

9) Skuteczne negocjacje

• Cele negocjacyjne

• BATNA

• Radzenie sobie z trudnościami negocjacyjnymi

10) Podtrzymanie kontaktu z klientem

• Uświadomienie sobie czynników podwyższających i obniżających emocje

• Stworzenie ofert, które oprócz informowania, sprzedają

• Stosowanie trafnych argumentów

11) Sytuacje trudne podczas sprzedaży

• Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami

• Techniki przełamywania obiekcji i sprzeciwów klienta –  technika „tak i dlatego”

• Sposoby odpierania zarzutów w sposób profesjonalny

• Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami klientów

12) Zamykanie rozmów bezpośrednich i telefonicznych 

• Metody rozwiewania wątpliwości klienta

• Techniki ułatwiające klientowi podjęcie decyzji

• Rozpoznawanie sygnałów gotowości do zakupu

• Zamykanie transakcji – typy zamknięć i sposoby finalizacji

13) Podsumowanie

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.