Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

 
Cele szkolenia
• Nabycie umiejętności identyfikowania stresorów
• Zwiększenie skuteczności własnego działania poprzez umiejętne radzenie sobie z napięciem emocjonalnym
• Poznanie sposobów optymalizowania poziomu stresu
• Opracowanie optymalnego modelu zachowań w sytuacjach stresu – umiejętność redukcji stresu oraz działania profilaktyczne
Korzyści
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
• Będą potrafili określać własne stresory i ich źródła
• Nabędą umiejętność radzenia siebie ze stresem
• Będą potrafili kontrolować emocje prowadzące do stresu
• Poznają techniki relaksacyjne prowadzące do usuwania napięć
Program szkolenia:
1) Czym jest stres?
• Jakie są rodzaje stresu?
• Co wywołuje stres? – źródła stresu
• Jak przebiega reakcja stresowa? – fizjologia stresu
• Jakie są skutki działania stresu?
2) Emocje w stresie
• Diagnoza własnej podatności na stres
• Jak kontrolować emocje prowadzące do stresu?
• Radzenie sobie z objawami stresu – ćwiczenia oddechowe, relaksacja progresywna Jocobsona, trening autogenny Schulza
• Uświadomienie stresowych sytuacji i własnych wypracowanych sposobów reagowania
3) Myśli w stresie
• Stres jako problem do rozwiązania
• Jak zdystansować się do problemów powodujących stres – techniki i ćwiczenia praktyczne
4) Trening czyni mistrza 
• Elementy treningu antystresowego
• Strategie radzenia sobie ze stresem
• Techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć
5) Stres pod kontrolą 
• Działania profilaktyczne
• Kształtowanie umiejętności, które chronią nas przed narażaniem się na stres
6) Podsumowanie

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.