W takim szkoleniu powinni uczestniczyć przełożeni. Inne spojrzenie będą mieć na firmę jak i swoich pracowników.

Sylwia Krysztofiak