Najlepsze szkolenie w jakim brałam udział zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym,

Patrycja Kopeć